سیاست حفظ حریم خصوصی کاربران اپلیکیشن

اپلیکیشن های ما:

رزومه ساز ماتیسا

ما که هستیم؟

گروه توسعه نرم افزار ماتیسا

آدرس: https://maatisa.ir

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

مربوط به “رزومه ساز ماتیسا”

این نسخه از اپ آفلاین است، و هیچ اطلاعاتی بر روی سرورهای ما ذخیره نمی‌شود.

  • اطلاعات شخصی
  • عکس پرسنلی
  • سوابق تحصیلی و مهارت ها
  • سوابق شغلی

هرکدام از موارد بالا اختیاری بوده و بنا به صلاح دید کاربر فقط آنهایی که برای ارائه به مرکز مصاحبه شغلی نیاز است می‌بایست وارد شوند.

همچنین موارد بالا جهت نمایش در خروجی فایل رزومه از کاربر دریافت می‌شوند، و پس از انجام عملیات خروجی گرفتن کاربر آنها را در قالب خاص و استاندارد ساخت رزومه شخصی می تواند ببیند.

این اطلاعات در تلفن کاربر ذخیره می شود و در صورت نیاز مجدد کاربر به آن دوباره مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم؟

هیچکس و هیچ موقع.

چه مدت اطلاعات شما حفظ می‌شود؟

تا زمانی که برنامه از روی تلفن کاربر حذف شود و یا دیتای برنامه از تنظیمات – مدیریت برنامه ها حذف شود.

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید؟

فعلا بر روی این نسخه از اپ که آفلاین است، هیچ اطلاعاتی بر روی سرورهای ما ذخیره نمی‌شود، ولی در صورتی که نسخه آنلاین آماده شود، کاربر می‌تواند اطلاعات خصوصی را بر روی سرور ذخیره نکند و یا بعد از ذخیره درخواست حذف آنها را بکند.